Example phrase in chinese No.1370

1st tone
2nd tone
méi
3rd tone
yǒu
4th tone   2nd tone
意识
yìshí
4th tone
dào
1st tone
4th tone
zuò
no tone
le
2nd tone
4th tone
4th tone   4th tone
错误
cuòwù
no tone
de
2nd tone   4th toneno tone
决定。
juédìng。
      Play audio
AudioChinese English
      

he
      
méi
not / no (past tense)
not have
      
yǒu
to have
       意识
yìshí
consciousness
      
dào
up to
arrive
      

he
      
zuò
do
make
      
le
particle (action finished or changed)
      

one
      

measure word
       错误
cuòwù
mistake
      
de
particle
       决定
juédìng
decide

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān liù bǎi liù shí qī
2667
Random Word
依然
yīrán
Show Translation