Example phrase in chinese No.1627

2nd tone   1st tone
黄瓜
huángguā
4th tone
shì
1st tone   4th tone
蔬菜
shūcài
no tone
1st tone   1st tone
西瓜
xīguā
4th tone
shì
3rd tone   3rd toneno tone
水果。
shuǐguǒ。
      Play audio
AudioChinese English
       黄瓜
huángguā
cucumber
      
shì
be
yes
correct
       蔬菜
shūcài
vegetables
       西瓜
xīguā
watermelon
      
shì
be
yes
correct
       水果
shuǐguǒ
fruit

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān liù bǎi bā shí
2680
Random Word
失业
shīyè
Show Translation