Example phrase in chinese No.2090

4th tone
zhè
2nd tone
tái
4th tone   4th tone   1st tone
电视机
diànshìjī
no tone
de
3rd tone   4th tone
使用
shǐyòng
4th tone   4th tone
寿命
shòumìng
4th tone
shì
4th tone
èr
2nd tone
shí
2nd toneno tone
年。
nián。
      Play audio
AudioChinese English
      
zhè
this
now
      
tái
measure word for electronic devices
电视机
diànshìjī
TV set
televisor
      
de
particle
       使用
shǐyòng
use
       寿命
shòumìng
life span (product)
      
shì
be
yes
correct
      
èr
two
      
shí
ten
      
nián
year

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān jiǔ bǎi sān shí
2930
Random Word
差不多
chàbuduō
Show Translation