Example phrase in chinese No.2289

3rd tone
3rd tone   3rd tone
可以
kěyǐ
1st tone
穿
chuān
1st tone   2nd tone   2nd tone
休闲服
xiūxiánfú
2nd tone
lái
4th tone   1st tone
上班
shàngbān
no toneno tone
吗?
ma?
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
       可以
kěyǐ
can
may
       穿
chuān
wear
put on
休闲服
xiūxiánfú
sports clothes
casual wear
      
lái
come
       上班
shàngbān
go to work
start work
be on duty
      
ma
particle (indicating a question)

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
yī qiān bā bǎi bā shí qī
1887
Random Word
受不了
shòubuliǎo
Show Translation