Example phrase in chinese No.2316

3rd tone
4th tone
yòng
4th tone   2nd tone
业余
yèyú
2nd tone   1st tone
时间
shíjiān
3rd tone   3rd tone
辅导
fǔdǎo
2nd tone   no toneno tone
学生。
xuésheng。
      Play audio
AudioChinese English
      

I
me
      
yòng
use
       业余
yèyú
sparetime
after main job
       时间
shíjiān
time
       辅导
fǔdǎo
give training
       学生
xuésheng
student
pupil

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sān qiān wǔ bǎi jiǔ shí sān
3593
Random Word
反而
fǎn'ér
Show Translation