Example phrase in chinese No.2333

1st tone   2nd tone
工人
gōngrén
2nd tone   1st tone
违章
wéizhāng
1st tone   4th tone
操作
cāozuò
1st tone   4th tone
机器
jīqì
no tone
1st tone   2nd tone
因而
yīn'ér
1st tone   1st tone
发生
fāshēng
no tone
le
4th tone   4th toneno tone
事故。
shìgù。
      Play audio
AudioChinese English
       工人
gōngrén
worker
违章
wéizhāng
breach the rules
       操作
cāozuò
use
operate
       机器
jīqì
machine
       因而
yīn'ér
thus
as a result
       发生
fāshēng
happen
occur
      
le
particle (action finished or changed)
       事故
shìgù
accident

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
èr qiān qī bǎi líng liù
2706
Random Word
总算
zǒngsuàn
Show Translation