Example phrase in chinese No.2399

no tone
1st tone   1st tone
中庸
zhōngyōng
no tone
4th tone
shì
1st tone   2nd tone   2nd tone
中国人
zhōngguórén
no tone
de
3rd tone   4th tone
处世
chǔshì
2nd tone   2nd toneno tone
哲学。
zhéxué。
      Play audio
AudioChinese English
中庸
zhōngyōng
golden mean
      
shì
be
yes
correct
中国人
zhōngguórén
chinese person
      
de
particle
处世
chǔshì
behavior in society
       哲学
zhéxué
philosophy

Youtube Learn Chinese
Options

What number is this?
sì qiān jiǔ bǎi qī shí qī
4977
Random Word
ér
Show Translation